MENÜ
                                                      

Alkotás Varázsáért Egyesület

 

Az Egyesület célja a művészetpártolás; az alkotás varázsának, szépségének, élményének biztosítása a különböző művészeti ágak – azon belül a kisebb alkotóterületek – specifikus megismertetésével, tematikus bemutatásával, előadások, kiállítások, kiadványok, egyéb oktatási tevékenység, illetve más prezentációs lehetőségek által.

 

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:

 • művészeti alkotások létrehozását ösztönözheti,
 • művészeti alkotótáborokat szervezhet,
 • programokat, rendezvényeket, előadásokat, konferenciákat hívhat életre, kiadványokat támogathat,
 • elősegítheti a hagyományápolást,
 • patronálhatja a népi kultúra feltárását, megőrzését és elsajátítását,
 • fontos feladat a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása,
 • önállóan vagy partnerként pályázhat, illetve pályázatokat írhat ki,
 • szolgáltatásokat nyújthat: tanfolyamok, előadások szervezése, tanfolyami jegyzetek biztosítása, stb.,
 • kapcsolatokat építhet ki és tarthat fenn általános és középiskolákkal, a művészetpártolás, a magyar művészeti értékek megóvása, továbbörökítése, a művészeti nevelés segítése céljából,
 • együttműködhet országos és helyi – hasonló célú – egyesületekkel, alapítványokkal, önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel,
 • támaszkodhat az önkormányzatok intézményeire, szervezeteire,
 • kapcsolatot építhet ki és tarthat fenn hazai és külföldi művészetpártoló partnerekkel,
 • tananyagot fejleszthet,
 • egyéb módszerekkel segítheti az egyesületi célok megvalósulását,
 • támogathatja az alkotókedvet azzal, hogy az alkotók számára:
  • táborokban, versenyeken, művészeti továbbképzéseken, kiállításokon való részvételt,
  • tehetséggondozást,
  • fellépési, bemutatkozási lehetőséget, ehhez támogatást,
  • esetenként komplett és komplex menedzselést biztosít.

 

Elnökség

Támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet